dạo này thấy chán ghê, mood cứ bay lên bay xuồng thất thường. 
Đời với mình bây giờ nó tối lắm, nhìn ai cũng thấy chán :((. Ai cứu tôi với 😦 

Về nhà chán, đi chơi cũng chán, thấy cái gì cũng chán. 

tôi thấy tôi cũng cười mà, vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó … cười rồi cũng vậy !!!

Ở một mình, chơi một mình thế mà lại làm tôi thoải mái 🙂

con hâm 

Advertisements

~ by SC on March 25, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: